جشنواره «پولتو راحت بریز» برای کاربران اپلیکیشن «بله» برگزار می‌شود

کاربران اپلیکیشن «بله» تا اول اردیبهشت‌ماه سال آینده می‌توانند به ازای هر تراکنش مالی، امتیاز خود را در جشنواره «پولتو راحت بریز» افزایش دهند.به...

پایان هفته، پایان مهلت شرکت در جشنواره «بیستابیست» بانک ملّی ایران

پایان هفته جاری مصادف با بیستم مهرماه، مهلت شرکت در جشنواره «بیستابیست» کانون جوانه های بانک ملی ایران و امتحان کردن شانس برنده شدن...

جشنواره ها