راه های ارتباط با ما

اداره امور شعب استان لرستان – کد: 6400
آدرس: ایران – لرستان – خرم آباد – امام خمینی(ره) – چهاراه بانک -ساختمان بانک ملی
نوع واحد: ادارات امور
پیش شماره: 066
کد پستی: 6813663111
آدرس ایمیل: bmlo@bmlorestan.ir
وضعیت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 143 نفر